Maskun kunnanvaltuustolle 26.2.2018

Masku on liittynyt ”Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku)” -hankkeen jäseneksi vuonna 2013 ja sitoutui tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Masku vauhdittaa Hinku-tavoitteidensa toteutumista ja hyödyntää kahta kuntien hiilineutraaliuden vauhdittamiseen suunnattua hanketta toteuttamalla seuraavat 3 toimenpidettä vielä vuoden 2018 aikana:

  1. Maskun kunnan omistuksessa on teknisen toimen käytössä kaksi dieselkäyttöistä pakettiautoa, joista toinen on 12 ja toinen 6 vuotta vanha. Näin ollen toinen ajoneuvoista on käyttöikänsä lopussa. Maskun kunnalla oli koekäytössä syksyllä 2013 sähköauto kuukauden ajan. Sähköautolla ajettiin kunnan teknisen toimen ajoja kuten kiinteistö- ja rakennustarkastuskäyntejä. Tämän auton käyttösäde oli vajaa 100 km, jonka todettiin tuolloin riittävän mainiosti kunnan sisäiseen ajoon.

    Suomen ympäristökeskus ja KL-Kuntahankinnat Oy toteuttaa vuoden 2018 aikana yhteishankintahankkeen, jonka tavoitteena on Suomen autokannan ekologisuuden parantaminen. Keväällä 2018 toteutetaan hankinnan tekninen vuoropuhelu ja käynnistetään kilpailutus. Ajoneuvot toimitetaan kuntiin loppuvuodesta 2018 alkaen.  Lisäksi Kuntarahoitus Oy:llä on kampanja nimeltään ”Sähköistetään Suomen autot!”, jonka tarkoitus on tukea sähköautojen yleistymistä tarjoamalla niiden hankintaan leasing-rahoitusta nollamarginaalilla.

    Esitämme, että Masku selvittää pikaisesti näiden molempien kampanjoiden hyödyntämistä ja korvaa omistuksessaan olevista pakettiautoista vanhemman täyssähköisellä hyötyajoneuvolla (esim. Nissan eNV-200). Nykyisten täyssähköisten hyötyajoneuvojen käyttösäde on jopa 170km, joten toiminnallisia esteitä ajoneuvokannan sähköistämiselle ei ole.

  2. Kuntarahoituksen ”Sähköistetään Suomen autot!” -kampanjan rahoitustarjousta voi käyttää myös latausinfrastruktuurin rakentamiseen. Maskun kunnantalon katolle asennettiin keväällä 2014 5,5 kW aurinkosähkövoimala. Esitämme, että Masku hyödyntää Kuntarahoituksen hanketta ja rakentaa kunnantalon edustalle sähköautojen latauspisteen, joka olisi kuntalaisten vapaasti käytettävissä heidän asioidessaan kunnantalolla tai kirjastossa. Kunnantalon katolla oleva aurinkovoimala tuottanee kevät-kesäaikaan huhti-syyskuussa minimissään 700 kWh, mahdollisesti enemmänkin. Tuo energiamäärä vastaa noin 3000-4000 km ajoa kuukaudessa. Näin ollen voidaan arvioida, että nykyisellä aurinkovoimalalla voitaisiin hyvinkin kattaa sekä kunnan uuden sähköajoneuvon että latauspisteen energiatarve. (Latauspisteen kustannus 3500-7000€, https://kauppa.virta.fi/collections/virta-business-latauspalvelu-1)
  3. Esitämme myös, että näihin hankkeisiin osallistuminen hyödynnettäisiin näkyvästi kunnan markkinoinnissa esimerkiksi tiedottamalla toimenpiteistä laaja-alaisesti sekä merkitsemällä (teippaamalla) kunnan hankkima sähköauto näkyvästi Maskun visuaalisen ilmeen mukaisesti korostaen Maskun Hinku-jäsenyyttä ja toimenpiteitä päästötavoitteiden saavuttamiseksi.

Luonto ja ympäristö ovat tärkeitä ja keskeisiä kilpailukeinoja Maskun pyrkiessä kehittämään julkisuuskuvaansa ja houkuttelemaan kuntaan uusia asukkaita sekä matkailijoita. Näin ollen kunnan aktiivinen osallistuminen Hinku-hankkeeseen tulisi olla keskeisempi osa kunnan strategiaa, markkinointia ja toiminnan ohjausta. Tähän mennessä Masku on tehnyt varsin vähän käytännön toimenpiteitä, jotka olisivat vieneet kuntaa kohti hiilineutraaliutta, ja nämäkin sijoittuvat lähinnä Hinku-jäsenyyden alkuvaiheille, vuosille 2013 ja 2014. Nyt on aika tarttua Hinkua sarvista ja ratsastaa sillä kohti positiivisempaa ja hiilineutraalia tulevaisuutta.

Maskussa 24.2.2018