Yhdistys

Maskun Vihreät ry

Yhdistyksen tarkoituksena on:

 1. Edistää toiminnallaan vihreitä arvoja: luonnon- ja ympäristönsuojelua, kestävää kehitystä, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta
 2. Tukea puolueen toimintaa ja lisätä vihreän liikkeen kannatusta toimialueellaan
 3. Yhdistää vihreän arvomaailman omaavia toimialueensa asukkaita
 4. Edistää kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia oman elinympäristönsä kehittämiseen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 1. Toimii puolueenja piirijärjestön paikallisyhdistyksenä puoluehallituksen vahvistamalla toimialueellaan
 2. Asettaa kunnallisvaaleissa ehdokkaat puolueen listoille toimialueellaan
 3. Vastaa puolueen kunnallisvaalikampanjasta toimialueellaan
 4. Tekee aloitteita ja kannanottoja
 5. Harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 6. Järjestää keskustelu-, koulutus- ja kulttuuritilaisuuksia sekä
 7. Järjestää muuta vastaavaa tarkoitustaan edistävää, voittoa tavoittelematonta toimintaa.

.