Maskun kunnanvaltuustolle 26.2.2018

Maskun metsiä on tänä talvena hoidettu intensiivisesti metsänhoitoyhdistys Lounametsän laatiman metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Suunnitelma on hyväksytty syksyllä 2009 vuosille 2009-2018 teknisen lautakunnan ja vain teknisen lautakunnan kokouksessa. 

Maskun vihreä valtuustoryhmä esittää, että jatkossa Maskun metsät luokitellaan tulevan yleiskaavan uudistamisen yhteydessä kolmeen ryhmään 

A) talousmetsät 

B) suojelua kaipaavat luontoarvoiltaan arvokkaat metsät ja kulttuurialueet 

C) taajama- ja retkeilymetsät 

Luokittelua ja tulevia toimenpiteitä varten esitämme, että uudistettavan yleiskaavan yhteydessä 

1. vuonna 1998 laadittu ja vuonna 2006 päivitetty raportti ”Maskun kunnan arvokkaat luontokohteet” ajantasaistetaan ja laaditaan suunnitelma kohteiden suojelusta 

2. kartoitetaan ne metsät, joilla on 

• merkitystä puistoina tai talojen välissä olevina puistosaarekkeina 

• erityistä maisemallista arvoa 

• käyttötarpeita koulujen ja päiväkotien toiminnassa 

• suuri merkitys maskulaisten virkistykseen ja retkeilyyn 

• merkitystä matkailun kehittämisessä 

ja laaditaan suunnitelma näiden alueiden hoidosta 

3. laaditaan metsätaloussuunnitelma vain kahden edellisen ryhmän ulkopuolelle jääville talousmetsiksi luokiteltaville metsille 

4. huomioidaan kaikessa suunnittelussa vesilain suojelemat vesistöt 

Ehdotamme, että kuntalaisten mielipiteet otetaan huomioon niin metsien käyttöluokituksessa kuin hoitosuunnitelmissakin järjestämällä riittävän selkeitä keskustelu- ja kuulemismahdollisuuksia. Taajamametsien hoitosuunnitelmissa ehdotamme asiantuntemuksen hakemista Kaarinan kaupungista. 

Vihreä valtuustotyhmä