Meillä Maskun vihreillä luottamushenkilöillä on nyt takanamme 2 vuotta työtä Maskun hyväksi. Olemme ensimmäisen valtuustokautemme puolivälissä, joten on hyvä tarkastella mitä olemme saavuttaneet paremman Maskun rakentamiseksi.

Tämä aika on ollut kiintoisaa ja opettavaista. Uusina luottamushenkilöinä olemme joutuneet opiskelemaan tehtävämme ”työn ohessa”. Kokemattomuudestamme huolimatta olemme pyrkineet pitämään kiinni niistä tavoitteista, joiden vuoksi päätimme vajaat kaksi vuotta sitten tuoda Maskun päätöksentekoon Vihreän vaihtoehdon. 

Koulutus, ympäristö, tasa-arvo sekä elinvoimainen Masku ovat olleet, ja pysyvät myös tulevaisuudessa Maskun Vihreiden toimintaa ohjaavina arvoina. Olemme pyrkineet toimimaan niin, että nämä arvot toteutuisivat työssämme käytännön tekoina, eikä vain sanoina poliittisessa retoriikassa tai vaaliohjelmissa.

Ensimmäisen valtuustokautemme ensimmäisen puoliskon aikana olemme jättäneet ryhmänä 5 aloitetta ympäristön, kevyen liikenteen väylien kehittämisen sekä kunnan elinvoiman puolesta. Näissä aloitteissa olemme esittäneet konkreettisia sekä toteuttamiskelpoisia ja erittäin kustannusneutraaleja ideoita Maskun hiilijalanjäljen pienentämiseksi sekä paikallisen yrittäjyyden ja paikallisten yritysten elinkelpoisuuden edistämiseksi. Olemme myös esittäneet keinoja, joiden avulla Maskun kunta olisi houkuttelevampi niin matkailijoiden kuin mahdollisten uusien asukkaidenkin silmissä. Halutessasi voit lukea kaikki jättämälle aloitteet kokonaisuudessaan Maskun Vihreiden kotisivulla (www.maskunvihreat.fi). Kotisivuillamme voit myös tutustua laatimaamme Maskun kunnan varjostrategiaan.

Aloitteiden ohella olemme tietysti pyrkineet edistämään tärkeinä pitämiämme arvoja myös päätöksenteossa niin kunnanhallituksessa, lautakunnissa kuin valtuustossakin. Olemme puolustaneet kaikkien lasten oikeutta varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen lähellä kotia. Olemme myös kyseenalaistaneet tapaa jolla kunta on hoitanut omistamiaan metsiä, koska se on ollut taloudellisesti tuottamatonta ja samaan aikaan luonnon monimuotoisuuden kannalta haitallista. Olemme peräänkuuluttaneet ja vaatineet Maskun luontokohteiden kartoituksen ajantasaistamista, jotta kunta pystyisi ottamaan päätöksenteossaan ympäristön tarpeet paremmin huomioon. Olemme kyseenalaistaneet vahvasti suunnitelmia myydä kunnan omistamien terveyskeskuksen ja Luukan palvelukeskuksen kiinteistöt kaupalliselle toimijalle ja näin heikentää kunnan päätösvaltaa sote-palveluiden tuottamisessa. Tämä olisi ollut mielestämme erittäin lyhytnäköistä tilanteessa, jossa sote-uudistuksen tulevaisuus oli täysin avoin.

Olemme lisäksi pyrkineet tuomaan kunnan päätöksentekoon uusia, käytännönläheisiä ja toteuttamiskelpoisia ideoita, joiden avulla kunta voisi paremmin palvella asukkaitaan ja houkutella kuntaan sekä uusia asukkaita että vierailijoita. Uskomme, että Masku voisi olla erittäin houkutteleva paikka asua, yrittää ja vierailla, kunhan hyödynnämme kunnan vahvuuksia ja muistamme huolehtia niistä vastuullisesti. Uskomme myös avoimeen ja läpinäkyvään päätöksentekoon. Siksi tulemme jatkossakin tekemään parhaamme, etteivät kunnan viranhaltijoiden sekä meidän luottamushenkilöiden tekemät päätökset jää ainoastaan pöytäkirjojen arkistoihin. Mielestämme tärkeitä kaikkia kuntalaisia koskevia päätöksiä kannattaa kirjoittaa auki ja haluamme myös omalta osaltamme varmistaa, että päätösten vaikutukset meidän päivittäiseen elämään eivät jää piiloon pykälien taakse.

Työtä riittää varmasti myös jatkossa. Siksi ovemme ovat avoinna jokaiselle maskulaiselle, joka on kiinnostunut rakentamaan kanssamme kestävämpää ja parempaa Maskua. Tervetuloa mukaan Maskun Vihreiden toimintaan!

Rami Käkönen, puheenjohtaja
Maskun Vihreät