Maskun kunnanvaltuustolle 2.12.2019

Me allekirjoittaneet esitämme, että Maskun kunnalle laaditaan viipymättä sopimushallintasuunnitelma, jossa on kuvattu toimintaohjeet sopimusvalvonnan järjestämisestä niin, että viranhaltijoilla on käytössään ajantasainen tieto kunnan solmimien sopimusten sopijaosapuoliin kohdistuvista oikeuksista ja velvoitteista, jotta kunnan on mahdollista pystyä valvomaan sopimuksellisia oikeuksiaan nykyistä tehokkaammin.

Esitämme myös, että kunnassa otetaan käyttöön tietojärjestelmään perustuva sopimuskanta, joka mahdollistaa kunnan oikeuksien keskitetyn ja oikea-aikaisen valvonnan.

Maskussa 2.12.2019

Rami Käkönen
Irma Saloniemi
Päivi Manner
Jarno Örnberg