Kustavintie on keskeinen väylä Maskun asutuskeskittymien välillä ja sellaisena tärkeä työ- ja koulumatkalaisille ja erityisesti kesäaikaan myös pyörämatkailijoille. Kustavintie on myös ainoa Turun alueelta johtava maantieväylä, jonka varrella ei ole kevyen liikenteen väylää. Turun seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimusta ollaan parhaillaan uudistamassa ja myös Maskun kunnalta on pyydetty ehdotuksia kehityshankkeista, joita kunta toivoisi alueellaan toteutettavan vuosina 2020-2023. Maskun kunnan tuoreessa strategiassa on kirjattu yhtenä tavoitteena, että ”Jokainen maskulainen liikkuu vähintäänkin valtakunnallisten suositusten mukaisesti”. Useissa tutkimuksissa on todettu, että kevyen liikenteen kehittäminen on tehokkain keino edistää kuntalaisten liikkumista ja hyvinvointia.

Siksi tuntuu todella omituiselta, että kunnanhallituksen enemmistö ei halua sisällyttää tähän MAL-sopimukseen Maskun osalta edes toivetta kevyen liikenteen väylän rakentamista Kustavintien varteen Seikelän kiertoliittymästä Lemun tienhaaraan. Mikäli tämä hanke hyväksyttäisiin MAL-sopimuksessa toteutettavaksi hankkeeksi vuosina 2020-2023, koituisi siitä toki kunnalle jonkin verran kuluja. Tutkimusten mukaan kuitenkin jokainen pyöräilty ajokilometri tuottaa yhteiskunnalle säästöjä 16 eurosenttiä, kun yksityisautolla ajettu kilometri aiheuttaa yhteiskunnalle 9 sentin suuruisen kulun. Näin ollen jalankulku- ja pyöräilyväylien investoinnit ovat moottoriajoneuvoliikenteen investointeihin nähden hyöty-kustannussuhteeltaan  erinomaisia.

Kunta ei voi valtion tien varrelle pyörätietä rakentaa, mutta jos valtiolta olisi mahdollista saada  puolet pyörätien rakentamiskustannuksista, eikä tätä mahdollisuutta haluta edes yrittää hyödyntää, herää useita kysymyksiä, joihin kuntalaisten kannattaisi kysellä vastauksia omilta puolueiltaan ja luottamushenkilöiltään. Erityisen kiinnostavaksi tilanteen tekee se, että Maskun kunnanvaltuustossa jätettiin kuluvana vuonna kevyen liikenteen väylien kehittämisen puolesta aloite, jossa oli allekirjoittajina edustajia Keskustaa lukuunottamatta kaikista puolueista. Jostain syystä kunnanhallituksessa ei kuitenkaan löytynyt kannatusta Vihreiden esitykselle, jonka mukaan Maskun tulisi esittää MAL-sopimukseen myös pyörätietä välillä Seikelä-Lemu. Onko politiikka siis vain puheita ilman tekoja?

Masku kunnanhallitus toteaa kuitenkin lausunnossaan, että Kustavintie on merkittävä osa Saariston rengastietä, joten väylä parantaisi myös rengastiellä kulkevien turvallisuutta. Miksi se siis tyytyy kannattamaan MAL-sopimukseen pyörätietä ainoastaan Raision ja Seikelän välille?

Ensimmäinen luonnos seuraavan MAL-kauden hanke-ehdokkaista on valmistunut. Seuraava versio esitellään tammikuun alussa ja sen jälkeen kaikki Turun alueen hankkeet priorisoidaan keskenään. Nyt on siis viimeinen hetki vaikuttaa, sillä nyt jaetaan tulevien vuosien hankerahat. Tästä junasta jääminen vie mahdolliset uudet pyörätiet vuosien päähän.