Maskun kunnanhallituksen monella tapaa sekava ja kunnan edun kannalta kysymyksiä herättävä päätöksenteko Rivieralla sijaitsevan TerraWisen tontin kauppaehtojen valvomisesta näyttää päätyvän nyt siihen lopputulokseen, että kunnanhallituksen enemmistö ei halua  periä kiinteistön rakennusvelvoitteen laiminlyönnistä aiheutunutta seuraamusta TerraWise Oy:ltä, vaan siirtää kiinteistön velvoitteet uudelle omistajalle RealPark Maskulle, kuitenkin niin, että rakennusvelvoitteeseen myönnetään jatkoaikaa.

Varmaa tässä sopassa lienee vain se, että ainoa selkeä voittaja on TerraWise, jonka aikomus ei koskaan liene ollut kehittää tonttia tai aluetta, sillä sen ydinliiketoimintaa on maa-aineksen myynti.Tätä liiketoimintaa on Rivieran kallioissa riittänyt useammaksi vuodeksi.  Jäänee tulevaisuudessa nähtäväksi, oliko kunnanhallituksen nyt tekemät päätökset kunnan ja meidän kuntalaisten kannalta positiivisia.


Alla vielä alkuperäinen kirjoituksemme aiheesta vuoden 2019 joulukuussa:

”Maskun kunnanhallitus päätti 2.12. pitämässään kokouksessa laatia sopimuksen RealPark Masku Oy:n ja Maskun kunnan välille. Tällä sopimuksella Maskun kunta käytännössä luopui 600 000 eurosta ja heikensi kunnan asemaa kiinteistön aikaisempaan, vuonna 2015 Maskun kunnan ja JJ Kaivin ja Kallio Oy:n välillä tehtyyn kauppakirjaan nähden. Vuonna 2015 Maskun kunta myi JJ Kaivin ja Kalliolle määräalan Humikkalan kylän Rivieranmetsän tontista. Tällöin kauppakirjaan kirjattiin, että ostaja sitoutuu rakentamaan tontille vähintään 1300 neliömetrin kokoisen kiinteistön niin, että kiinteistössä on suoritettu käyttöönottokatselmus viimeistään 31.10.2018. Tuolle kauppakirjan tarkoittamalle kiinteistölle ei ole rakennettu vielä tähän päiväänkään mennessä yhtään neliömetriä, joten kunta ollut jo yli vuoden ajan oikeutettu perimään sopimussakkona lähes 600 000 euroa. Nämä kaupan ehdot siirtyivät JJ Kaivin ja Kalliolta TerraWise Oy:lle sen ostaessa JJ Kaivin ja Kallion liiketoiminnan.

Esitimme sekä 2.12. pidetyssä kunnanvaltuston kokouksessa että myös kunnanhallituksen kokouksessa kysymyksen,  miksi kunta on jättänyt käytännössä yli puoli miljoonaa Euroa kunnalle kuuluvia sopimusrikkomuksesta aiheutuvia tuloja perimättä? Miksi tätä ei ole tehty? Erityisesti tilanteessa, jossa haetaan säästöjä kaikin mahdollisin keinoin kunnan asukkaiden hyvinvoinnin kustannuksella, murehditaan verotulokertymän pienenemistä ja sote-menojen kasvua.

TerraWisen tarkoituksena ei koskaan ole ollut kehittää Maskua, vaan myydä sitä pala kerrallaan tienpohjaksi ja lopulta realisoida sijoituksensa hyvällä voitolla. TerraWise:llä tuskin on ollut aikomustakaan rakentaa tontille. Siksi on vaikea käsittää, miksi kunnanhallitus ei valvo kunnan oikeuksia. Varsinkin, kun TerraWisen toiminta on aiheuttanut lähiympäristön asukkaille toistuvaa ympäristöhaittaa, eikä yrityksen toiminnan Maskun alueella voi sanoa merkittävästi lisänneen kunnan vetovoimaa tai viihtyisyyttä. Siksi on hyvin erikoista, että kunta myöntyy elinkeinonharjoittajan toiveisiin jättää sopimussakko perimättä ja lykätä rakentamisvelvoitteen määräaikaa pitkälle tulevaisuuteen. Tällä tavoin ei Rivieran pitkään pysähdyksissä ollut kehittyminen lähde käyntiin. Yhdellä kaivinkonekaupalla ei alueen vetovoimaa mielestämme rakenneta. Meidän kantamme on, että tällä tavoin toimiessaan kunta antaa itsestään varsin selkärangattoman kuvan ja vääränlaisen signaalin muille mahdollisille kiinteistökeinotteluille.

Kunnan hallintosäännössä todetaan, että kunnanhallitus vastaa kunnan sopimusvalvonnasta. Siksi esitimme, että Maskun kunta perii TerraWise Oy:ltä kauppakirjan mukaisen sopimussakon. Tällä rahalla olisimme toisaalta pystyneet täyttämään useita akuutteja investointitarpeita ja toisaalta antamaan elinkeinonharjoittajille selkeän signaalin siitä, että Maskun kunta on yritysmyönteinen, mutta kunnan sekä kuntalaisten etuja valvova kunta.

Poikkeava esityksemme kunnanhallituksessa ei saanut muiden puolueryhmittymien tukea, joten jouduimme jättämään päätöksestä eriävän mielipiteemme. Toivomme, että pelkomme osoittautuu aiheettomaksi ja Rivieran alueen kehitys tämän uuden sopimuksen myötä lähtee nopeasti ja monipuoliseti käyntiin, eikä alue vielä muutaman vuoden kuluttua ole edelleen nykyisen kaltainen kivierämaa ilman, että kunta pystyy asiaan enää millään tavalla vaikuttamaan. Siinä tapauksessa tämä kunnanhallituksen päätös ei ole kunnan ja kuntalaisten asemaa ainakaan parantanut.

Rami Käkönen
Valtuustoryhmän pj
Maskun Vihreät”