Koulujen sulkeuduttua noin kaksi kuukautta sitten pidettiin itsestään selvänä, että tilanne on lapsien näkökulmasta huono, mutta lopputulos näyttäisikin ainakin lasten oman subjektiivisen kokemuksen mukaan olevan hyvin toisenlainen: lähes 50 000 kyselyyn vastanneen koululaisen mukaan etäopiskelu on ollut positiivinen asia.

Tuloksissa näkyy myös se, kuinka paha ongelma kiusaaminen kouluissamme on. Huomionarvoista on, että kysely toteutettiin ainoastaan KiVa-koulu ohjelmaa toteuttavissa kouluissa ja silti lähes puolet vastanneista ilmoitti, että etäopetuksen ansiosta kiusaamista oli vähemmän. Lähes viidennes vastaajista koki, ettei ollut kaivannut koulukavereitaan lainkaan ja vastaavasti kolmannes vastaajista oli kokenut perhesuhteiden parantuneen poikkeustilanteen aikana.

Toki etäopetuksessa on ollut haasteitakin, eikä etäopetus sovellu kaikille oppijoille tai kaikille perheille. Koronaviruksen aiheuttamat poikkeustoimet ovat tuoneet kuitenkin mahdollisuuden tarkastella monta itsestään selvänä pidettyä asiaa aivan uudella tavalla. Tällaisia olosuhteita ei olisi millään ollut mahdollista luoda normaaliolosuhteissa ja nyt on pidettävä huolta siitä, että kaikki tänä aikana saatu arvokas tieto käytetään hyväksi.

Koronarajoitusten myötä on kunnille on tarjoutunut upea mahdollisuus pohtia uudenlaisia keinoja toteuttaa niille laissa säädetty velvollisuus perus- ja esiopetuksen järjestämiseen. Yksi tällainen tapa voisi olla se, että kunnissa perustettaisiin mahdollisuus opiskella erityisissä ”etäopiskeluluokissa” samaan tapaan kuin vaikkapa urheiluluokalla tai musiikkiluokalla. Tällaisessa ryhmässä voitaisiin edelleen järjestää tietty osa opetuksesta lähiopetuksena, mutta muuten opetus toteutettaisiin etänä. Parhaimmillaan tällainen uudistus olisi kunnalle vahva erottautumistekijä ja erityisesti hajanaisemmissa kunnissa olisi mahdollista vähentää tarvetta koulukuljetuksille.