Maskun kunnanvaltuusto hyväksyi 9.6. pitämässään kokouksessa vuoden 2019 tilinpäätöksen. Tilinpäätöksen yhteydessä valtuustoryhmillä on perinteisesti tilaisuus kommentoida sekä tilinpäätöstä että kunnan tilannetta. Tuo valtuuston kokous lähetettiin nyt ensimmäistä kertaa myös suoratoistona verkossa, mutta puheenvuoromme on luettavissa myös täällä:

”Joissakin aikaisemmissa puheenvuoroissa väläyteltiin tarvetta tehdä välittömiä ja nopeita säästöjä ja supistuksia kunnan palvelutarjontaan, koska koronavirusepidemia aiheuttaa kuntatalouteen haasteita. Tätä kuunnellessani minulle tuli mieleen kapteeni Kaarnan repliikku Tuntemattomasta Sotilaasta: ”Ei ei pojat. Ei sitä sotaa näin sodita”. Nyt ei missään nimessä ole oikea hetki koronapaniikissa tavoitella hätiköityjä pikasäästöjä, vaan meidän on uskallettava toimia pitkäjänteisesti.

Jos me keskitymme siihen, mitä voidaan leikata ja mistä supistaa, me kaivaudumme poteroihin, eikä yhtäkään taistelua ole voitettu poteroissa kyyristelemällä. Niihin voidaan mennä hetkellisesti, mutta voittajana selviytyminen edellyttää poteroista nousemista ja etenemistä. Se taas vaatii suunnitelman ja rohkeutta. Sitä rohkeutta meiltä päättäjiltä pitää nyt löytyä. Rohkeutta miettiä uudenlaisia ratkaisuja, rohkeutta uskoa tulevaisuuteen ja ennen kaikkea rohkeutta tehdä virheitä, oppia niistä ja jatkaa eteenpäin. Muuten Masku jää poteroihin katselemaan miten maailma rynnii yli ja ohi. On hyvä myös pitää mielessä, että nykyisenkaltaisella sokealla säästämisellä kunta on tähän vaikeaan taloustilanteeseen päätynyt, kun muun muassa kiinteistöjen korjausvelkaa on jätetty säätöjen nimissä lyhentämättä.

Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä on pelottavia asioita. Paljon velkaa, paljon epävarmuutta. Samaa epävarmuutta on myös tämänhetkisessä tilanteessa ja ympäröivässä maailmassamme, mutta Masku ei ole ainoa kunta, joka näiden pelkojen kanssa kamppailee. Tällaisina aikoina on myös mahdollista uudistua ja uudistaa. Meidän on turhaa, jopa tyhmää, katsoa taaksepäin. Sen sijaan meidän pitää katsoa eteenpäin. Meillä on nimittäin hyvä taistelusuunnitelma, eli Maskun kunnan strategia ja sitä tukeva hiljattain tehty vetovoimatutkimus. Strategiaa valmistellessamme asetimme päällimmäiseksi tavoitteeksi kunnan asukasluvun kasvattamisen vajaalla 10%:lla vuoteen 2028 mennessä. Mikäli onnistumme tässä tavoitteessa, tarkoittaa se pikaisella matematiikalla yli 3 miljoonaa Euroa lisää verotuloja vuodessa. Ongelma on vain siinä, että emme ole tehneet tämän tärkeimmän strategisen tavoitteen saavuttamiseksi juuri mitään konkreettista. Maskulla on kuitenkin todistetusti vetovoimaa, joka on realisoitava. Sen eteen on tehtävä työtä ja sen eteen on oltava valmis investoimaan, ei missään nimessä leikkaamaan. Takuuvarmaa on, että itsellään nuo strategiaan piirretyt uudet asukkaat eivät Maskuun päädy.

Jos me emme usko kasvuun, ei siihen takuulla usko kukaan muukaan. Me tarvitsemme rohkeita avauksia sekä viranhaltijoilta että luottamushenkilöitä. Uudenlaisia ideoita järjestää kunnan toimintoja uudelleen ja sitä kautta tehostaa toimintaa. Säästöjä voidaan hakea. Toiminnan järkevöittämistä voidaan hakea, mutta ei palveluita supistamalla, sillä silloin me leikkaamme itseltämme jalat alta. Supistamisen sijaan me voisimme hyödyntää johtavien viranhaltijoiden ammattitaitoa ja pyytää heiltä näkemyksiä siitä miten jokaista hallintokuntaa voitaisiin tehostaa. Ideoita ilman poliittisia suitsia. Ideoita voitaisiin pyytää myös luottamushenkilöiltä. Olisiko kuntatekniikka mahdollista ulkoistaa ja samalla siirtyä uusien kiinteistöinvestointien suunnittelussa sellaiseen malliin, että kunta ei enää omista kiinteistöjä, vaan on niissä vuokralaisena? Olisiko nykyistä hallintorakennetta mahdollista uudistaa esimerkiksi lautakuntien tehtäväalueita reippaasti muuttamalla. Voisimme esimerkiksi siirtää kirjastotoimen sivistystoimialan yhteyteen, rakennustarkastuksen teknisen toimialan alle ja ympäristötoimen hyvinvointi- ja  liikuntatoimen yhteyteen. Tarkkakorvainen kuulija voi tästä laskea, että näin Maskun hallinnosta poistuisi kokonaan yksi lautakunta. Tällaisia, sekä muita poteron ulkopuolelta tulevia vaihtoehtoja tulisi kerätä ja asettaa rinnakkain, jotta niistä pystyttäisiin valitsemaan paras yhdistelmä. Uusi ei aina ole paras, mutta vanhakaan ei aina kiillottamalla parane, vaikka siitä voikin olla vaikea luopua.

Tilinpäätöksen pitäisi heijastaa kunnan strategiaa, mutta tuosta näkökulmasta tarkasteltuna pitää todeta, että ”Ei hyvältä näytä”. Tähän mennessä olemme onnistuneet ohjaamaan päätöksentekoa vain muutamalla strategian osa-alueella siihen suuntaan, mihin olemme itse strategiassa päättäneet kulkea. Vai miten ovat mielestänne toteutuneet esimerkiksi seuraavat lainaukset strategiastamme: ”Monipuoliset julkisen liikenteen yhteydet”, ”Kunnan markkinointi ja viestintä on ennakkoluulotonta ja nykyaikaista”, ”Lisätään suoraa vaikuttamista, jossa kuunnellaan ja osallistetaan aktiivisesti kuntalaisia”.

Näillä puheilla toivotan rentouttavaa, mutta idearikasta kesää sekä viranhaltijoille että kollegoille. Syksyllä on taas hyvä aika aloittaa strategian toteuttaminen. Kiitos.”