Kesäkuun alussa jukistetun valtioneuvoston 4. lisätalousarvion myötä myös Maskun kunta sai suoraa rahallista tukea ylimääräisten valtionosuuksien muodossa.

Sen lisäksi lisätalousarvio tarjoaa kunnalle myös mahdollisuuksia monien muiden erittäin tärkeiden hankkeiden edistämiseen:

1. Talousarviossa ehdotetaan jaettavaksi 10 miljoonaa euroa osana lasten ja nuorten hyvinvoinnin pakettia harrastamisen mallin pilotointiin. Mallin tavoitteena on tuoda maksuttomia harrastusmahdollisuuksia koulujen iltapäiviin. Koulujen ja oppilaitosten kanssa tehtävän nuorisotyön ja etsivän nuorisotyön vahvistamiseen ehdotetaan 12 miljoonan euron lisäystä. Maskun kunnan tulee olla tässä hereillä ja selvittää, olisiko näiden rahoitusmuotojen avulla mahdollista jatkaa Olympiakomitean rahoituksell aloitettua ennaltaehkäisevää Lasten Liiku -hanketta. Etsivän nuorisotyön vahvistamiseen varatusta 12 miljoonan euron paketista taas tulisi selvittää, voitaisiinko sitä käyttää siihen, että Maskun kunnalle hankittaisiin oma nuorisotyöntekijä. Tällä hetkellähän Maskun kunnalla on vain 0,6 nuorisotyöntekijää ja etsivä nuorisotyöntekijä on yhteinen Nousiaisten ja Mynämäen kanssa. Tämä on ollut selkeasti liian vahäinen panostus lasten ja nuorten hyvinvointiin

2. Hallitus ehdottaa myös, että lapsia, nuoria ja perheitä tuetaan koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa 112,3 miljoonalla eurolla peruspalvelujen valtionosuuskorotuksin. Varat kohdistuisivat lasten, nuorten ja perheiden sosiaalipalveluihin sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin. Rahoituksella torjutaan koronaviruspandemian aiheuttamia sosiaalisia ongelmia ja varmistetaan, että lasten, nuorten ja perheiden tukipalvelut toimivat.

Maskun tulisi yhdessä Akselin kanssa selvittää voitaisiinko tätä ylimääräistä tukea hyödyntää siihen, että Maskun kouluihin saataisiin psykiatrinen sairaanhoitaja, jonka työpanos olisi varattu ainoastaan Maskun koululaisten käyttöön.

3. Vuonna 2020 ehdotetaan myös yhteensä 45 miljoonaa euroa määrärahoja avustuksiin öljylämmityksestä luopumiseksi sekä kotitalouksissa että kuntien kiinteistöissä.

Maskun kunnan kiinteistöistä iso osa on öljylämmitteisiä. Ilman mitään ylimääräistä rahallista tukeakin lämmityksen vaihtaminen maalämpöön maksaa itsensä takaisin maksimissaan 7 vuodessa. Nyt olisi siis todella viisasta miettiä voitaisiinko tätä ylimääräistä tukea hyödyntää siihen, että Maskussa edes jonkun kiinteistön lämmitysmuoto vaihdettaisiin nopealla aikataululla kustannustehokkaampaan ja ympäristön kannalta kestävämpään maalämpöön.

4. Valtiontukea lisätään jalankulun ja pyöräilyliikenteen tukemiseen 18 miljoonaa euroa vuonna 2020.

Viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisempänä on tämä suora tuki kevyen liikenteen väylien rakennushankkeille, jota Maskun tulisi pyrkiä ehdottomasti hyödyntämään. Elokuussa kunnanvaltuusto tulee käsittelemään Maskun kunnan lausunnon Varsinais-Suomen MAL-sopimuksen päivitykseen. Tässä sopimuksessa linjataan muun muassa seuraavan 10 vuoden aikana alueellamme edistettävät pyörätieverkoston rakennushankkeet. Kunnanhallitus on aiemmin tänä vuonna linjannut, että se ei tule edes esittämään, että Maskun kunta haluaisi pyörätietä Kustavintien varteen Seikelän ja Lemun välille. Tämä tulisi ehdottomasti korjata, jotta meillä olisi seuraavan vuosikymmenen aikana edes mahdollisuus yhdistää kuntamme asuinkeskittymät paremmin toisiinsa ja lisätä hyötyliikuntaa kunnan strategian mukaisesti.