Valtuustoryhmämme jätti kunnanvaltuuston kokouksessa 31.8.2020 aloitteen anonyymiin rekrytointiin siirtymisestä Maskun kunnan tulevissa rekrytoinneissa. Tavoitteemme on, että tällä tavoin kunnan rekrytoinnit olisivat näin läpinäkyvämpiä, kun haastattelukutsupäätökset pohjautuisivat puhtaasti hakijan osaamiseen ja kyvykkyyteen ilman, että ennakkokäsitykset demografisista tiedoista vaikuttavat rekrytoijan mielikuvaan hakijasta. Lue aloite kokonaisuudessaan alla:


Maskun kunnanvaltuustolle 30.8.2020

Nimetön, eli anonyymi rekrytointi yleistyy Suomessa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Anonyymin rekrytoinnin kokeiluja on ollut ainakin Espoon, Helsingin, Vaasan ja Vantaan kaupungeissa. Muutama yritys on siirtynyt jo kokonaan nimettömään haastateltavien valintaan. Kokemukset anonyymistä rekrytoinnista ovat olleet positiivisia. Näiden nimettömästä rekrytoinnista saatujen kokemusten mukaan identifioivia tekijöitä kuten hakijan nimeä, ikää, sukupuolta ja muuta sellaista ei tarvitse tietää, kun valitaan ihmisiä työhaastatteluun.

Anonyymissä rekrytointiprosessissa hakemuksista poistetaan näkyvistä hakijan tunnistetiedot, kuten nimi, ikä, sukupuoli, äidinkieli ja kuva. Menetelmän tarkoituksena on perustaa haastattelukutsupäätökset puhtaasti hakijan osaamiseen ja kyvykkyyteen ilman, että ennakkokäsitykset demografisista tiedoista vaikuttavat rekrytoijan mielikuvaan hakijasta.

Anonyymillä rekrytointiprosessilla on useita selkeitä ja painavia etuja:

  1. Tasa-arvon sekä rekrytoinnin läpinäkyvyyden lisääminen ja syrjinnän vähentäminen. Työmarkkinoilla on edelleen merkittävän paljon erilaisiin tekijöihin liittyvää syrjintää. Lisäksi nimettömällä rekrytoinnilla voidaan välttää tilanteita, joissa saattaa herätä epäilyksiä tiettyjen hakijoiden suosimisesta viran- tai tehtävänhakuprosessissa etenkin sellaisten työpaikkojen täyttämisessä, joiden päätökset tehdään viranomaispäätöksinä.
  2. Vastuullisuuden konkretisointi. Anonyymi rekrytointi on tehokas tapa lisätä tasa-arvoa, kuntalaisten luottamusta kunnan toimintaan ja vähentää kokemuksia syrjinnästä.

Käyttämällä anonyymiä rekrytointia kunta voi osoittaa, etteivät sen arvot ole pelkkää sanahelinää.

  1. Passiivisten työnhakijoiden aktivointi. Monet jo työsuhteessa olevat eivät halua nykyisen työnantajansa tietävän työpaikan vaihtoaikeistaan. Anonyymin rekrytoinnin avulla saadaan siis osallistettua myös näitä passiivisia työnhakijoita.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Maskun kunta siirtyy käyttämään anonyymia rekrytointiprosessia kunnan virka- ja työsuhteita täytettäessä.

Maskussa 29.8.2020