Osallistava budjetointi on yksi uudistetun kuntalain tarjoamista mahdollisuuksista käytännön demokratian lisäämiseen kunnissa ja yksi tehokkaimmista keinoista lisätä kuntalaisten suoraa osallistumista kunnan talouden suunnitteluun. Osallistavan budjetoinnin mahdollistava Kuntalaki on ollut voimassa jo 3 vuotta, mutta tätä työkalua on toistaiseksi käytetty varsin vähän. Muualta Euroopasta sen sijaan esimerkkejä löytyy ja myönteisiä kokemuksia on paljon.

Alkuvuodesta toteutetun Maskun vetovoimatutkimuksen mukaan kunnan asukkaat kokevat vahvasti, että kuntalaisen mahdollisuudet osallistua päätöksentekoon ovat heikot, ellei jopa olemattomat. Samaan aikaan kuitenkin Maskun kunnan tuoreeseen strategiaan on kirjattu yhtenä tavoitteena: ”Lisätään suoraa vaikuttamista, jossa kuunnellaan ja osallistetaan aktiivisesti kuntalaisia”. Osallistava budjetointi olisi erinomainen keino parantaa näitä kuntalaisten omia vaikuttamismahdollisuuksia.

Maskussa osallistava budjetointi voitaisiin toteuttaa vaikkapa niin, että tietty osuus investointimäärärahan kohdentamisesta annettaisiin asukasäänestyksen, asukasraadin tai asukastyöpajojen päätettäväksi. Lisäksi kuntalaisten tällä tavoin suoraan kohdennettavaksi voitaisiin antaa tietty osa hyvinvointitoimen määrärahasta. Suoraa kuntalaisten osallistamista voidaan hyödyntää myös säästökohteiden identifioinnissa ja mahdollisten lisäresurssien löytämisessä. Kun kuntalaiset pääsevät itse vaikuttamaan siihen, mistä joudutaan mahdollisesti luopumaan, on koko kunta paremmin sitoutunut myös talouden suunnittelun nurjempaan puoleen.

Vaikka kunnanvaltuuston tehtävänä on jatkossakin päättää kuntatalouden suurista linjoista, kuten verotuksen tasosta ja investointimäärärahojen suuruudesta, osallistuvaa budjetointia
voidaan hyödyntää talousarvion valmistelussa sekä täytäntöönpanossa erityisesti ei-lakisääteisten tehtävien osalta. Ottamalla asukkaat mukaan palvelujen ja investointien suunnitteluun voidaan saavuttaa monia hyötyjä. Samalla Masku seisoisi strategiaansa kirjattujen tavoitteiden takana myös käytännössä.

Ensimmäiset askeleet tähän suuntaan otettiin jo elokuussa, kun kunnan edustajat ja asukkaista koostuva raati kokoontuivat keskustelemaan kunnan omistamien kiinteistöjen tulevaisuudesta Lemussa. Nyt olisi mainio tilaisuus tehdä tästä toimintamallista pysyvä ratkaisu ja syventää kuntalaisten suoraa osallistamista. Samalla Maskulle tarjoutuisi tilaisuus olla uudenlaisen demokratian edelläkävijä Varsinais-Suomessa.

Rami Käkönen
Maskun Vihreät