Rami Käkönen

Rami Käkönen

Numero

KUKA?

Olen alkujaan turkulainen, mutta jo yli 10 vuotta koti on ollut Askaisissa. Perheeseen kuuluu 12-vuotiaan pojan lisäksi vaimo sekä kaksi dalmatiankoiraa.

Työurani aikana olen ehtinyt tehdä monenlaisia tehtäviä, pääosin kansainvälisessä markkinoinnissa ja liiketoiminnan kehittämisessä. Nykyisin toimin yrittäjänä perheyrityksessä, jonka toiminta on keskittynyt tieteelliseen viestintään. Tämän lisäksi pyöritämme kahta kauppaa, joista toinen on keskittynyt erityislasten apuvälineisiin ja toinen kotimaisten käsityöläisten tuotteisiin. Olemme olleet myös mukana perustamassa uutta kyläkauppa/kahvilaa kotikylämme hiljentynyttä palvelu- ja tapahtumatarjontaa piristämään. Harrastuksiin kuuluu lisäksi sopimuspalokuntatyö ja sen yksikönjohtajana toimiminen.

Olen luonteeltani ratkaisukeskeinen ja tavoitehakuinen. Strategiat ja suunnitelmat ovat hyödyllisiä vasta, kun niistä tulee tekoja. Tavoitteeni ja periaatteeni politiikassa ovat oikeastaan samat kuin elämässä muutenkin: kyseenalaistaa totuttuja tapoja ja tehdä asioita rohkeasti uudella tavalla. Minulle keskeisen tärkeitä arvoja ovat yhdenvertaisuus, läpinäkyvyys ja avoimuus. Niiden mukaan toimin myös politiikassa.

MIKSI?

Masku on haastavassa tilanteessa. Jo useamman vuoden ajan Maskun väkiluku on ollut laskusuuntainen ja kehityksen jatkuessa vaarantuu kykymme järjestää kuntalaisten peruspalvelut laadukkaasti ja tasapuolisesti.

Uskon, että Maskun tulevaisuus voi olla valoisa vain, jos onnistumme kääntämään kuntamme asukasluvun kasvuun. Tämä edellyttää sitä, että hyödynnämme Maskun vetovoimatekijöitä ja teemme kotikunnastamme yhden Turun talousalueen houkuttelevimman kehyskunnista.

MITEN?

Tähän meillä on hiljattain toteutetun Turun alueen vetovoimatutkimuksen mukaan kaikki mahdollisuudet. Onnistuminen kuitenkin edellyttää investointeja ja uskoa tulevaisuuteen. En usko, että säästämällä, leikkaamalla ja tekemällä vain lakien edellyttämän minimin kotikuntamme kipuaa Turun alueen halutuimmaksi kotikunnaksi. Siksi olen valmis sijoittamaan tulevaisuuteen, enkä pyri säästämään Maskua hengiltä. Kunnan sijoitukset ovat kuitenkin meidän kaikkien kuntalaisten yhteistä varallisuutta ja siksi sitä tulee käyttää mahdollisimman läpinäkyvästi ja kaikkia kuntalaisia kuunnellen. Siksi pidän tärkeänä, että Maskussa jatketaan kuntalaisten osallistamista investoinneista ja kunnan kehittämisestä päätettäessä. Säästöjä suunniteltaessa on myös erittäin tärkeää osoittaa suunniteltujen säästötoimenpiteiden todelliset vaikutukset.

Maskussa parasta on mielestäni upea ja monipuolinen luonto ja Maskun tarjoamat laajat mahdollisuudet viihtyä ja elää. Kanta-Masku, Lemu ja Askainen tarjoavat hyvin erilaisia mahdollisuuksia elää ja viihtyä. Nämä kaikki tulisi mielestäni tiedostaa ja hyödyntää, kun rakennamme tulevaisuuden Maskua. Missä tahansa voi asua, mutta koti on enemmän kuin vain asuinpaikka.

KOKEMUS

  • Maskun kunnanvaltuuston jäsen 2017-
  • Maskun hyvinvointilautakunnan jäsen 2017-
  • Maskun varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan varajäsen 2017-
  • Maskun vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja 2017-
  • Maskun vihreät ry:n puheenjohtaja 2018-2020
  • Vihreiden puoluevaltuuskunnan jäsen 2017-2019
  • Vihreiden puoluevaltuuskunnan varajäsen 2019-
  • Talousvihreät ry hallituksen jäsen 2019-
  • Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnan varajäsen 2020-