Vuosi 2020 lähestyy kovaa vauhtia loppuaan ja 7.12. Maskun kunnanvaltuusto kokoontui vuoden viimeiseen kokoukseensa. Tässä kokouksessa vahvistettiin perinteiseen tapaan tulevan vuoden talousarvio, jota kaikilla valtuustoryhmillä on tapana kommentoida valtuustoryhmien puheenjohtajien välityksellä. Kokous oli seurattavissa kunnan YouTube -kanavalla ja meidän ryhmämme puheenvuoron voit lukea ainakin pääpiirteissään myös alta:

”Nämä talousarvioihin ja tilinpäätöksiin liittyvät poliittiset puheenvuorot ovat hektisessä nykyajassa suorastaan häkellyttävän seesteinen ja ajassa seisahtunut saareke. Jälleen kannetaan huolta kasvavista menoista ja suurista veloista. Siis samat ajatukset hieman eri sanoituksin ja painotuksin. Meidänkin on siis nähtävästi soitettava jälleen omaa joulunajan ikivihreää levyämme.

Maskun kunnan tulevaisuus ei ole kiinni koronasta, eikä se ole kiinni siitä, että teemme kaikkemme ollaksemme maakunnan halvin kylä. Kuten kunnanjohtaja talousarvion esipuheessakin mainitsee, Maskun kunnan talouden haasteiden taustalla on tulo- ja menokehityksen rakenteellinen epäsuhta. Tämän tilanteen korjaamiseksi ainoa kestävä lääke on verotulojen kasvattaminen. Tähän taas päästään ensisijaisesti uusia asukkaita houkuttelemalla, mutta tarvittaessa myös veropohjaa muokkaamalla. Me tulemme tarvitsemaan näitä molempia ja sarkastinen ihminen voisi sanoa, että kiinteistöveron alkuperäinen muutosesitys olisi tehnyt tästä talousarviosta jopa ylijäämäisen. Lisäksi alun perin esitetty kiinteistöveron korotus olisi ollut kaikille kuntalaisille tasapuolisempi.

Nyt tulevalle vuodelle meillä on talousarvio, joka on osittain tekohengitetty lähes tasapainoiseksi ja siitä on jäänyt puuttumaan tärkeitä investointeja tulevaisuuteen. Mielestämme oikea ja vastuullinen keino olisi ollut kasvattaa tulopuolta viranhaltijoiden alun perin esittämällä maltillisella kiinteistöveron korotuksella, joka olisi tuonut paremmin liikkumavaraa kunnan tulevaisuuden kannalta elintärkeisiin taloudellista tehokkuutta ja vetovoimaa parantaviin investointeihin. Samalla alkuperäinen kunnan viranhaltijoiden esittämä kiinteistöveron korotus olisi myös kohdistunut tasapuolisemmin kaikkiin kuntalaisiin.

Nyt olemme kuitenkin valitsemassa tien, jossa päätöksiä ohjaa pelko ajautumisesta kriisikunnaksi. Minä taas pelkään, että olemme ajautumassa maakunnan muuttoliikkeen sivuraiteeksi, jonka päässä häämöttää huomattavasti nykyistä radikaalimpia säästötoimenpiteitä ja rajumpaa veronkorotuspainetta. Mielelläni toki olen tässä väärässä.

Liiketoiminnassa on sellainen sanonta, että on parempi menettää vähän nyt heti kuin huomenna kaikki. Tätä samaa voidaan hyvin soveltaa mielestäni myös kunnallisessa päätöksenteossa. Mielestäni olisimme tarvinneet talousarvioon hieman enemmän liikkumavaraa kunnan kehittämistä varten. Rahaa olisi tarvittu enemmän myös ajan hampaan nakertamien kolojen paikkaamiseen. Itsestään nämä kolot eivät korjaudu. Säästämisen, vanhakantaisen ajattelun ja talouden tasapainottamisen nimissä olemme esimerkiksi laiminlyöneet kunnan tietohallintajärjestelmien kehittämistä jopa siinä määrin, että taivaanrannassa siintää merkittäviä tietoturvallisuusriskejä. Mikäli nämä riskit toteutuvat, on meillä käsissämme jälleen yksi äkillinen ja väistämätön menoerä. Yllätykseksi sitä ei tosin enää voisi kutsua, sillä nämä riskit ja puutteet on tuoreessa ICT-selvityksessä tunnistettu. Me päättäjät emme vain ole katsoneet tarpeellisiksi tarttua asiaan riittävän ponnekkaasti. Toivottavasti pian valmistuvaa ICT-strategiaa lähdetään kuitenkin toteuttamaan hieman tunnollisemmin kuin kuntastrategiaa. Me elämme tietoyhteiskunnassa, jossa tieto ja sen hallinnan sujuvuus on parhaimmillaan sekä taloudellinen että toiminnallinen voimavara, jonka merkitystä ei voi vähätellä. Tämä on yksi osa-alue, johon Maskun tulisi kyetä voimakkaasti investoimaan, mutta tällä hetkellä olemme polulla, joka vain kasvattaa ICT-korjausvelkaa. Myös rapistuvat kiinteistöt ja erityisesti Lemun kiinteistösolmu on asia, joka tulee pystyä ratkaisemaan. Sekin ratkaisu mitä todennäköisemmin edellyttäisi hieman suurempaa taloudellista liikkumavaraa.

Toistan myös jo viime vuonna tähän samaan aikaan esittämäni toiveen siitä, että jatkossa talousarvion valmistelussa varattaisiin tilaisuus kunnolla valtuustoryhmille käsitellä kunnanjohtajan talousarvioesitystä ennen kuin kunnanhallitus sen lopullisesti hyväksyy valtuustolle esiteltäväksi. Nykyinen menettelytapa ei oikein jätä mahdollisuutta tämän parlamentaarisen valmistelukierroksen.

Mutta on vuoteen mahtunut saavutuksiakin. Olemme päättäväisesti ryhtyneet konkreettisiin toimiin lastensuojelun rajun kustannusnousun taltuttamiseksi. Kaikille päättäjäkollegoille haluan myös esittää kiitokset yksimielisestä tuesta Kustavintien pyörätiehankkeen edistämisessä. Tämä on tärkeä panostus tulevaisuuteen, eikä siitä tule peruuttaa säästämisen nimissä tulevaisuudessa ulos.

Kaiken kaikkiaan me elämme nyt harvinaisen epävarmaa aikaa. Epävarmaa on tulevaisuuden työllisyystilanne. Epävarmaa on myös tulevaisuuden sote-ratkaisu ja moni muukin asia. Varmaa on kuitenkin se, että jos jää tuleen makaamaan, niin putoaa vauhdista. Niinpä toivomme, että tuleva vuosi tuo mukanaan meille päättäjille rohkeutta tehdä päätöksiä, jotka mahdollistavat Maskun piilevän vetovoiman realisoimisen. Tarvitsemme myös rohkeutta tehdä vaikeitakin päätöksiä. Kasvu vaatii myös investointeja, mutta hyvää on harvoin rakennettu halvalla. Niinpä toivotan kaikille viranhaltijoille sekä kanssavaltuutetuille ennen kaikkea hyvää joulua ja rohkeaa uutta vuotta!”