Irma Saloniemi

Irma Saloniemi

Numero

KUKA?

Olen Etelä-Pohjanmaalta Helsingin ja Yhdysvaltojen kautta Maskuun päätynyt evoluutiobiologian opettaja ja tutkija. Maskun Humikkalaan muutin 23 vuotta sitten mieheni ja nyt jo kodista lentäneen poikaseni kanssa. Hyvin on viihdytty, mutta parantamisen paikkojakin on löytynyt.

Kokonaisuuksien nopea hahmottaminen on vahvuuteni, vaikken pelkää yksityiskohtiinkaan paneutumista ja sinnikästä ”tyhmien” kysymysten tekemistäkään. Vaikka taustani on biologiassa, olen kasvanut jo lapsuudenkodissani (kunnalliskoti) arvostamaan ja tukemaan myös apua tarvitsevia. Minussa on myös aina ollut maailmanparantajan vikaa, enkä tahdo sietää epäoikeudenmukaisuutta ja epärehellisyyttä. Otan asiat ehkä liiankin vakavasti ja sitoudun täysillä siihen, mitä teen.

Vapaa-aikanani olen monenlaisen kirjallisuuden suurkuluttaja, ja kaipaan teattereiden ja näyttelyjen avautumista. Nautin kävelystä ja pyöräilystä Maskun kulttuuri- ja luonnonympäristöissä, joita haluaisin säilyttää ja kehittää meidän kaikkien ilon lähteenä.

Työssäni olen perehtynyt ihmisen toiminnan aiheuttamiin muutoksiin niin luonnonpopulaatioissa kuin metsissä ja pelloilla. Olen kiinnostunut maatalouden kehittämisestä, ja osallistumiseni glyfosaattitutkimuksiin ja geneettisesti muunneltujen kasvien riskinarviointiin on lisännyt arvostustani suomalaista viljelyä kohtaan. Osallistuin Vihreiden maatalousohjelman kirjoittamiseen vuonna 2018, ja haluaisin tuoda ohjelman ajatuksia myös kuntatasolle esimerkiksi lisäämällä kotimaisen ruuan osuutta kouluissa ja tehostamalla kuntien välistä Hinku-ilmastotyötä.

Maskun kunnan metsät, pellot ja rannat ovat meille monelle henkireikä erityisesti tällaisina poikkeusaikoina. Toivoisin Maskun suunnittelevan maankäyttöään kokonaisvaltaisesti siten, että tilaa varattaisiin niin monipuoliselle asumiselle, palveluille ja yrityksille kuin myös vapaa-aikaan ja virkistykseen. Lähellä asutusta olevia kunnan maita pitää kohdella virkistysalueina, ja niihin pitää suunnitella ja merkitä vaellus- ja pyöräilyreittejä. Mahdollisuuksia muuhun liikuntaan ja urheiluun pitää kehittää yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kunnollisella suunnittelulla voi kustannuksia lisäämättä ylläpitää viihtyisyyttä esimerkiksi ketoja perustamalla.

Tällä vaalikaudella olen saanut tutustua aitiopaikalta Maskun kunnan päätöksentekoon kunnanhallituksessa. Kaavoituksen ja maakäytön ongelmien lisäksi olen kiinnittänyt huomiota puutteisiin kunnan hallintorakenteessa, mikä heijastuu päätöksenteon ongelmiin esimerkiksi rakennuskannasta huolehtimisessa. Akseli-yhteistyö on vaivalloista, mutta tulevaisuuden ratkaisuista riippumatta Maskun kannattaisi pyrkiä auttamaan kuntalaisia ennaltaehkäisevästi ennen avun tarvetta. Haluaisin myös mahdollisuuksieni mukaan vähentää ongelmia viestinnässä ja kuntalaisten kuulemisessa.

KOKEMUS

  • Maskun kunnanvaltuuston jäsen 2017-
  • Maskun kunnanvaltuuston jäsen 2017-2021, varajäsen 2008-2012, 2012-2017

  • Maskun kunnanhallituksen jäsen 2017-2021; henkilöstöjaoston jäsen 2017-2021

  • Maskun teknisen lautakunnan varajäsen 2019-2021

  • Maskun varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen/varajäsen 2008-2017

  • Maskun vihreät ry:n varapuheenjohtaja 2018-2019, hallituksen jäsen 2018-

  • Varsinais-Suomen vihreät ry:n hallituksen jäsen 2017-2019

  • Vihreiden maatalouspoliittisen ryhmän jäsen 2017-2018