Maskun kunnanvaltuustolle 15.2.2021

Taustaa

Nuorten mielenterveyden ongelmat ovat olleet pitkään kasvussa, ja korona on entisestään lisännyt näitä ongelmia. Aikuistenkin on pelottavaa ja lamaannuttavaa kohdata näitä ongelmia, mutta nuorilla on vielä vähemmän tietoa ja kokemusta. Mielenterveyden vahvistamista ja ongelmien tunnistamista itsessä ja muissa voidaan kuitenkin oppia ja opettaa, ja joissakin kouluissa on jo järjestetty mielenterveyden ensiapukursseja.

Mielenterveystaitojen koulutuksessa opettajille ja oppilaille käsitellään oman hyvinvoinnin vahvistamisen perusteet, ohjeita riskitilanteiden tunnistamiseen ja muiden auttamiseen. Lisäksi tarjotaan oppimateriaalia elämänkriiseistä selviämiseen ja erilaisten mielenterveyden häiriöiden tunnistamiseen. Arkipäivän mielenterveystaitojen vahvistamiseen kouluissa on olemassa tutkittuja malleja. Niillä voimme ennaltaehkäistä lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmia, kiusaamista ja kouluväkivaltaa.

Mielenterveystaitojen opettaminen ei yksin ratkaise näitä rakenteellisia ongelmia tai korvaa yhteiskunnan tukiverkkoja. Silti se on toimiva ja kustannustehokas keino ennaltaehkäistä ongelmia ja tarjota koko ikäryhmälle entistä parempia keinoja kohdata elämän haasteita ja tukea toisiaan.

Esitys

Koululaisia opetetaan antamaan ensiapua sydänkohtauksen tai onnettomuuden varalle. Harva koululainen kuitenkaan saa ensiapukoulutusta siihen, kuinka autetaan koulukaveria, jolla on paniikkikohtaus, tai ystävää, joka kokee itsetuhoisia ajatuksia.

Kasvatuksessa ja koulutuksessa on panostettava entisestään arkipäivä mielenterveystaitojen opetteluun. Opetuksen tulee olla suunnitelmallista ja johdonmukaista. Näin voimme ennaltaehkäistä lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmia, edistää tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä, ja vahvistaa koko kouluyhteisön hyvinvointia. Samalla ehkäistään kiusaamista mielenterveyden riskitekijänä.

Me allekirjoittaneet esitämme, että jokaisessa Maskun koulussa toteutetaan oppilaille ja opettajille riittävän kattava mielenterveyden ensiavun koulutus. Tällainen voi olla esimerkiksi kahden koulupäivän mittainen Suomen Mielenterveys ry:n koulutuspaketti. Koulutuksen tulee sisältää mielenterveyden ja oman hyvinvoinnin vahvistamisen perusteet, ohjeita riskitilanteiden tunnistamiseen ja muiden auttamiseen, ja oppimateriaalin elämänkriiseistä selviämiseen ja erilaisten mielenterveyden häiriöiden tunnistamiseen.  Koulutus voidaan toteuttaa mielenterveyden ammattilaisen tai mielenterveyden ensiapukouluttajaksi koulutetun opettajan avulla. Koulutus tulee suunnata myös opettajille, jotta he saavat lisää välineitä ja tuoretta tietoa mielenterveystaitojen edistämiseen, ja oppilaiden psyykkisen hyvinvoinnin seuraamiseen ja vahvistamiseen.

 

Me allekirjoittaneet Maskun vihreän valtuustoryhmän luottamushenkilöt edellytämme, että Masku tuo näin jokaiseen kouluun mielenterveyden ensiapukurssin.