Sanna Halmekangas

Sanna Halmekangas

Numero

KUKA OLEN?

Olen 34-vuotias kyläyhdistysaktiivi Askaisista. Ammatiltani olen rekrytointikonsultti ja koulutukseltani valtiotieteiden maisteri. Perheeseeni kuuluu neljävuotias tytär, mies, kissa ja koira. Toimin Askaisten kyläyhdistyksessä, sillä paikallisesti vaikuttaminen sekä oman asuinalueen viihtyisyys ja elinvoimaisuus ovat minulle tärkeitä asioita. Kesäisin harrastan puutarhanhoitoa, remontointia ja vieraslajien torjuntatalkoita lähimetsissä.

Pienellä paikkakunnalla palveluita ja tapahtumia ei ole tarjolla samaan tapaan kuin isoissa kaupungeissa, mutta kyläyhdistyksessä olen huomannut, että paljon voi saada aikaan, kun ottaa asioista selvää, avaa suunsa ja on valmis kantamaan oman kortensa kekoon. Avoin keskustelu ja yhdessä ideoiminen ovat paikallisdemokratiaa parhaimmillaan ja samaa avointa ja eteenpäin katsovaa henkeä haluaisin tuoda omalta osaltani Maskun kunnanvaltuustoon.

ILMASTO JA YMPÄRISTÖ

Masku on liittynyt vuonna 2013 Hinku-kuntiin eli sitoutunut vähentämään hiilijalanjälkeään 80% vuoteen 2030 mennessä. Kuitenkin tähän mennessä vasta vähän on saatu aikaan. Lupaukset vihreydestä ja ilmastoystävällisyydestä ovat Maskulle vetovoimatekijöitä, mutta lupausten on aika muuttua konkreettisiksi askeliksi hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Maskun tulee tehdä oma osansa valoisan ja turvallisen tulevaisuuden hyväksi, olemme sen lapsille ja nuorille velkaa.

 • Maskun tulee parantaa julkista liikennettä liittymällä Föliin. 
 • Kunnan rakennus- ja ajoneuvokannan hiilijalanjälkeä on pienennettävä. 
 • Julkisessa ruokailussa tulee siirtyä asteittain vähemmän ilmastoa kuormittavaan lähi- ja kasvispainotteiseen ruokaan. 
 • Kaikessa kunnan päätöksenteossa tulee selvittää ja huomioida ilmasto- ja ympäristövaikutukset.
 • Maskulaisten käyttämät lähi- ja retkeilymetsät sekä luontoarvoltaan merkittävät ympäristöt on erotettava talousmetsistä ja niitä on hoidettava virkistys- ja luontoarvoa kunnioittaen.

PALVELU JA HYVINVOINTI

Lyhytnäköinen leikkaaminen kuntalaisten hyvinvoinnista ja lasten koulutuksesta tulee pitkällä tähtäimellä kalliiksi ja johtaa kurjistumisen kierteeseen, kun ihmiset muuttavat parempien palvelujen perässä muualle. Ennaltaehkäisevä tuki on halvempaa ja inhimillisesti kestävämpää kuin jo syntyneiden terveysongelmien hoito ja syrjäytyneiden kuntoutus. Maskun on oltava kaikenikäisille kuntalaisille hyvä paikka asua ja elää sekä naapurikuntien asukkaille varteenotettava vaihtoehto uutta kotipaikkaa mietittäessä.

 • Laadukkaat lähikoulut ovat kunnalle vetovoimatekijä ja Maskun kylille elintärkeitä.
 • Koulujen maksimiryhmäkoko on 26 lasta, mutta luokille pitää asettaa pienempi tavoitekoko.
 • Budjetissa taattava riittävä resursointi pienryhmäopetukseen ja erityistä tukea tarvitseville lapsille.
 • Lastensuojelumenot tulee kääntää laskuun panostamalla ennaltaehkäisevään tukeen.
 • Osallistuvaa budjetointia tulee laajentaa, jotta kuntalaiset saavat suoraan vaikuttaa siihen, mihin verorahoja käytetään heidän lähiympäristössään.
 • Kuntalaisten hyvinvointiin ja Maskun kehittämiseen on investoitava pitkäjänteisesti ja selkeän strategian mukaan.

MASKUN VETOVOIMAN PARANTAMINEN

Masku sijaitsee ihanteellisella paikalla Turun työpaikkojen lähellä ja Maskun imago on tutkitusti muuttajia houkutteleva (Pehmeä vetovoimatutkimus 2020). Moottoritie ja Turun kasvun tuoma noste antavat Maskulle erinomaiset mahdollisuudet uusien asukkaiden houkutteluun ja sitä kautta kunnan talouden vankistamiseen. Silti viime vuosina muuttovirtaa on ollut enemmän Maskusta pois kuin Maskuun päin. Hyviä lähtökohtia ei ole saatu käännettyä muuttovoitoksi ja siten kasvaviksi verotuloiksi, kuten olisi voinut toivoa. Maskun on tehtävä määrätietoisemmin työtä uusien asukkaiden vetämiseksi ja nykyisten pitämiseksi. 

 • Maskun tulee liittyä Föliin, sillä tämä sitoo Maskun tiiviimmin Turun työssäkäyntialueeseen houkutellen uusia asukkaita ja helpottaen maskulaisten työssä- ja koulussakäyntiä. 
 • Asuinalueita on kehitettävä rohkeasti ja kaukokatseisesti.
 • Asuntotarjontaa pitää monipuolistaa, jotta myös yksinasuville ja vanhemmille ihmisille löytyy houkuttelevia asuntoja.
 • Hyvinvointi- ja terveyspalvelut sekä koulut on saatava kuntalaisia hyvin palvelevalle ja muuttajia houkuttelevalle tasolle.