Maskun kunnanvaltuustolle 20.09.2021

TAUSTAA

Maskussa tehdään enenevässä määrin yhteistyötä erityisesti julkisen ja kolmannen sektorin välillä. Yhteistyö kunnan ja maskulaisten yritysten välillä on kuitenkin varsin vähäistä. Yhteiskunnallinen yritystoiminta ja vastuullisuus ovat monella liiketoiminta-alueella voimakas markkinointi- ja erottautumistekijä. Näin ollen kunnan elinvoiman ja hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävä yhteistyö kunnan kanssa on monelle yritykselle houkutteleva vaihtoehto osallistua kotikuntansa kehittämiseen ja palvelujen laadun parantamiseen, samaan tapaan kuin yritykset osallistuvat vaikkapa lasten sekä nuorten liikuntaharrastusten tukemiseen. Tämän yritysten ja kunnan välisen yhteistyön lisäämiseksi olisi mielekästä selkeyttää periaatteita, joiden mukaan kunta ja yksityinen sektori voivat tehdä yhteistyötä.

Kunnan ja yritysten välisen yhteistyön muotoja voivat olla esimerkiksi oppilaitosten retkikustannusten sponsorointi, materiaalisten tarpeiden tarjoaminen kunnan palveluihin tai tapahtumien mahdollistaminen. Yhteistyön kohteena tulisi voida voi olla mikä tahansa palvelu tai toimiala, mutta erityisesti tulisi mahdollistaa suoranaisesti kunnan järjestämisvastuulla olevien toimintojen tukeminen. Näin ollen yhteistyö koskisi ainakin varhaiskasvatusta ja opetusta, kirjastoja, nuorisotyötä, kulttuuri- ja liikuntapalveluja. Yritysten tulisi myös voida halutessaan kohdentaa yhteistyö tiettyihin, haluamiinsa kohteisiin kunnassa.

Yleishyödylliset lahjoitukset ovat 850€:n asti yritykselle verotuksessa vähennettäviä menoja ja ne voidaan katsoa myös vähennyskelpoiseksi mainoskuluksi, jos yritys saa vastineeksi näkyvyyttä. Tällainen yhteistoiminta lisäisi myös kunnan ja yritysten yhteistyötä konkreettisesti, kunnan työntekijöiden tutustuessa luontevasti alueen yrityksiin lahjoituskohteita päätettäessä. Lisäksi yhteistyön myötä maskulaiset yritykset tulisivat tutuksi alueen asukkaille lisäten yritysten ja koko alueen elinvoimaa.

ESITYS

Me allekirjoittaneet esitämme, että Maskun kunnassa sovittaisiin selkeät säännöt kunnan ja yritysten väliselle molempia hyödyttävälle tavoitteelliselle yhteistyölle. yhteiselle toiminnalle ja hankinnoille yhteisen edun tavoittelemiseksi.

Esimerkkinä mahdollisesta tulevaisuuden yhteistyöstä voisi olla päiväkoteihin kaivattujen aurinkosuojien hankinta. Mikäli kunnan ja yritysten välisellä yhteistyöllä olisi selkeät pelisäännöt, Maskun alueelta varmasti löytyisi halukkaita yrityksiä osallistumaan päiväkotien varjoratkaisujen sponsorointiin esim. osallistumalla kustannuksiin, materiaalihankintoihin tai työsuoritteella. Selkeiden pelisääntöjen ja käytänteiden olemassaolo myös mahdollistaisi sen, että kunta voisi tarjota yrityksille mahdollisuuksia osallistua näin kuntalaisten hyvinvointia edistäviin hankkeisiin niistä aktiivisesti tiedottamalla.

Sääntöjen suunnittelussa tulisi huomioida kunnan tavoitteet ja mahdolliset rajoitteet yhteistyölle, sekä yksityisen sektorin odotukset ja toiveet esimerkiksi osallistumisesta saatavalle näkyvyydelle. Sääntöjä laadittaessa yhteistyö alueen yritysten ja yrittäjäjärjestöjen kanssa on tärkeää.

Edellytämme edelleen, että näiden sääntöjen pohjalta luodaan Maskun kunnalle sopimuspohja, jossa määritellään yhteistyön vastuut ja vastikkeet yksityiskohtaisesti. Tämän sopimuksen yritykset voisivat liittää kirjanpitoonsa tositteena osallistumisestaan kunnan hyvinvointia edistäviin hankkeisiin.