Perusturvakuntayhtymä Akselin valtuustolle 1.12.2021

TAUSTAA

Henkilöstötilinpäätöksessä 2020 on kuvattu henkilöstön tilaa ja rakennetta. Työhyvinvointikyselyjä on toteutettu 2018 ja 2020, joiden tuloksia on suunniteltu käytettävän yksikkökohtaisesti sekä koko organisaation laajuisessa kehittämistyössä. Vuonna 2020 tehtiin kaksi kyselyä: Työterveyslaitoksen kanssa syyskuussa 2020, jossa vastausprosentti 32% sekä Kevan kanssa marraskuussa 2020, vastausprosentti 58,4%. Kevan kyselyn tulokset on annettu valtuustolle perehdytyksen yhteydessä.

Sairauspoissaolot eivät kerro koko työhyvinvoinnin tilasta, mutta henkilöstötilinpäätöksessä 2020 kuvataan, että sairauspoissaolopäivistä 15,9 % kertyi alle neljän päivän sairauspoissaoloista ja 60,0 prosenttia poissaolopäivistä oli yli 30 päivän poissaoloja. Samanaikaisesti Akselilla on ollut haasteita rekrytoinneissa ja toimintoja on paikoittain jouduttu supistamaan.

Palvelutasosuunnitelman päivityksessä vuodelle 2022 kuvataan, että henkilöstöä tuetaan vuorovaikutteisella johtamisella ja mahdollistamalla jatkuva kouluttautuminen, joustavuutta ja kilpailukykyä lisätään etätyömahdollisuudella.

Koronaepidemia on tuonut tullessaan suuria haasteita henkilöstön jaksamisessa ja sote-henkilöstön tämänhetkinen vointi on aiheuttanut paljon keskustelua sekä paikallisesti että valtakunnantasolla. Koronaepidemian lisäksi lähitulevaisuudessa siintää siirtymä hyvinvointialueisiin, jonka järjestelyistä on hyvin vähän varmaa tietoa tässä vaiheessa.

ESITYS

Me allekirjoittaneet esitämme, että Perusturvakuntayhtymä Akseli tuottaa kirjallisen suunnitelman siitä, miten vuoden 2022 aikana tuetaan henkilöstön siirtymää hyvinvointialueen alaisuuteen.

  • Miten Akselin henkilöstön työhyvinvoinnin, rekrytoinnin ja työnantajaimun parantamiseen varattu 60 000€ on suunniteltu käytettävän?
  • Miten varmistetaan, että Akselin tämänhetkiset työntekijät pysyvät hoitamassa Akselin alueen sosiaali- ja terveyspalveluita tulevaisuudessakin?

 

Vihreät Yhtymävaltuuston jäsenet

Familia Raittola, jäsen
Jaana Parkkila, varajäsen

 

Lähteitä

Henkilöstötilinpäätös 2020 http://85.131.54.76/dynasty/kokous/2021319-6-1.PDF

Perusturvakuntayhtymä Akselin talousarvio vuodelle 2022 http://85.131.54.76/dynasty/kokous/2021338-6-1.PDF

Palvelutasosuunnitelma päivitys vuodelle 2022 http://85.131.54.76/dynasty/kokous/2021338-4-1.PDF