Vakka-Suomen Sanomissakin esillä olleita ajatuksiamme Maskun kunnan erikoisista kevyen liikenteen väylien kehittämistä koskevista linjauksista.