Maskun Vihreiltä eriävä mielipide kunnanhallituksen päätökselle

Miksi kunta on jättänyt käytännössä yli puoli miljoonaa Euroa kunnalle kuuluvia sopimusrikkomuksesta aiheutuvia tuloja perimättä?

Mikäli sopimussakot voi Maskun kunnassa ilman seuraamuksia jättää maksamatta, se antaa aivan vääränlaisen signaalin sellaisille rakentamiseen alkuperäisissä tonttikaupoissa sitoutuneille tahoille, jotka eivät aio hoitaa sovittuja velvoitteitaan.

Kuuleeko Masku, kuuletko Maskua?

Kunnallinen päätöksenteko voi tuntua kaukaiselta ja siitä voi olla vaikea saada otetta. Usein tämä johtuu puutteellisesta viestinnästä kunnan ja kuntalaisten välillä. Maskun viestintä on mielestämme pysähtynyttä ja kuntalaisten osallistumisen kannalta puutteellista....