SLL Hirvijokilaakso ry:n Minna Pappila ja Olli J Suominen pohtivat ansiokkaasti Maskun kunnan metsähakkuita Vakka-Suomen Sanomissa 10.1. Heidän kirjoituksensa luettavissa myös alla:

Metsänhoitoyhdistys on laatinut Maskun kunnan omistamiin metsiin (yhteensä 415 hehtaaria) metsäsuunnitelman vuosille 2019–2028.

Suunnitelmassa on ajoitettu metsänhakkuut tuleville vuosille ja se sisältää pääosin avohakkuisiin tähtäävää tasaikäisrakenteista metsänkasvatusta.

Tekninen lautakunta on suunnitelman pohjalta päättänyt joulukuussa hakea maisematyölupaa hakkuita varten.

Suunnitelmaa ei ole käsitelty valtuustossa eikä kuntalaisia ole kuultu. Toivomme, että Maskun kunta ottaisi metsien hoidossaan sekä virkistys- ja luontoarvot että ilmastonmuutoksen nyt valmistunutta suunnitelmaa paremmin huomioon, ottaisi tavoitteeksi lisätä jatkuvaa kasvatusta ja antaisi kuntalaisten lausua mielipiteensä yhteisten metsäalueidemme suojelusta ja hakkuista ennen metsäsuunnitelman hyväksymistä ja sen mukaisten hakkuiden aloittamista.

Kuntalaisten kuuleminen yksittäisiä hakkuita koskevasta maisematyöluvasta ei korvaa keskustelua kunnan metsänhoidon linjauksista.

SLL Hirvijokilaakso ry:n puolesta Minna Pappila ja Olli J. Suominen”