Kunnallinen päätöksenteko voi tuntua kaukaiselta ja siitä voi olla vaikea saada otetta. Usein tämä johtuu puutteellisesta viestinnästä kunnan ja kuntalaisten välillä.

Maskun viestintä on mielestämme pysähtynyttä ja kuntalaisten osallistumisen kannalta puutteellista. Siksi pyrimme etsimään ja kehittämään omalta osaltamme uusia keinoja, joiden avulla kuntalaisia pystyttäisiin paremmin osallistamaan päätöksenteossa ja kuntalaisia koskevien asioiden valmistelussa.

Tästä syystä järjestämme oman avoimen kuntalaiskyselyn, jonka tarkoituksena on saada tutkittua tietoa siitä, miten kuntalaiset nyt saavat tietoa heitä koskevasta kunnan päätöksenteosta ja miten he haluaisivat kunnan viestivän.

Kysely tullaan järjestämään nettikyselynä ja järjestämme 7.4. avoimen tilaisuuden, jonne toivotamme kaikki kuntalaiset tervetulleiksi kuulemaan tuon kyselyn tulosten purkamista. Tapahtuman jälkeen koostamme kyselyn tuloksista raportin, joka toimitetaan kunnan viranhaltijoille. Toivomme, että tätä suoraa kuntalaispalautetta käytetään tulevissa viestinnän kehittämistä koskevassa työssä.